Naši lidé

Litoměřice - seznam našich lidí

Ing. Petr Urbánek

46 let, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mgr. Renata Kynzlová

44 let, učitel

Tomáš Sarnovský

43 let, grafik a vydavatel

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA

28 let, advokátní koncipient

Ing. Radek Löwy

53 let, nezávislý za ANO 2011

Ing. Vladimír Matys

60 let, podnikatel v dopravě

MUDr. Ondřej Štěrba

43 let, lékař

Program

1.

Občan a samospráva

Každý občan města Litoměřic je klient, z jehož peněz jsou hrazeny služby a péče, které mu radnice poskytuje. Tudíž má právo na informace a možnost seznámit se se všemi veřejnými dokumenty. Má právo spolupodílet se na rozhodování samosprávy. Má právo ji kontrolovat, kritizovat a žádat nápravu nedostatků. Abychom mohli kvalitně zastupovat naše spoluobčany, musíme znát jejich názory a aktuální problémy. Proto jim budeme naslouchat nejen půl roku před volbami, ale po celé funkční období.

2.

Strategický rozvoj

Naším cílem je přinášet větší užitek pro občany výběrem vhodných projektů, optimalizací investičních a následných provozních nákladů společně s maximálním využitím externích zdrojů financování a větším zapojením soukromého kapitálu.

3.

Doprava

V oblasti zlepšení městské dopravy máme vizi jak snížit dopravní zátěž ve městě. Vybudováním rezidentních parkovacích míst pro naše spoluobčany a dočasných stání pro návštěvníky hodláme řešit nevyhovující současný stav. V naší vizi máme i vybudování parkoviště pro zájezdové autobusy, abychom podpořili vybudování turistické infrastruktury.

4.

Sociální politika

Naše sociální politika se bude zaměřovat na poskytování služeb potřebným spoluobčanům, aby se cítili v Litoměřicích skutečně jako doma. Máme vizi jak zlepšit kvalitu života rodinám s dětmi, mládeži, seniormů v tíživé životní situaci, zdravotně postiženým a dalším sociálně znevýhodněným skupinám spoluobčanů.

5.

Bezpečnost

Chceme-li Litoměřice jako příjemné místo pro život, je bezpečnost a čistota samozřejmostí. Nástrojem k uskutečnění těchto cílů je pro samosprávu městská policie, jejíž role má být nejen represivní, ale hlavně preventivní.

6.

Životní prostředí

Úroveň péče o životní prostředí bude v budoucnu hodnocena nejen podle toho, jak ovlivňuje kvalitu života současným generacím, ale hlavně podle toho, v jakém stavu ji předáme našim potomkům. Zasadíme se o to, abychom zlepšili životní prostor našim spoluobčanům, tak, aby se budoucí generace nemusely za nás stydět.

7.

Veřejný prostor a cestovní ruch

Cestovní ruch je nepochybně jednou z nejdůležitějších součástí života města a může nemalou měrou přispívat do jeho pokladny. Pozitivně ovlivňuje život ve městě a může přinášet velké množství příležitostí pro podnikatelskou sféru a tím pádem zásadně přispívat k vytváření pracovních míst.Máme připravenou koncepci jak tohoto potenciálu plně využít ve prospěch občanů města.

8.

Podpora zaměstnanosti

Podle přísloví „ Dej potřebnému rybu a nasytíš ho na jeden den, dej mu prut a nasytíš ho na celý život“, máme vizi jak vytvořit nová pracovní místa a dát všem možnost postarat se sami o sebe namísto závislosti na různých sociálních dávkách. Budeme k tomu motivovat začínající, a aktivně podporovat stávající podnikatele v našem městě.

9.

Sport

Litoměřice jsou sportovním městem. Radnice by tudíž měla vytvářet takové podmínky, které by umožňovaly nejen výkonnostní sport, ale také aktivní odpočinek otevřením sportovišť široké veřejnosti. Sportování musí být umožněno všem. Starým i mladým, zdatným i slabším, chudým i bohatým. Žádná skupina sportovců a sportovních oddílů nesmí být zvýhodněna na úkor jiné! Financování sportu by mělo být transparentní s jasně danými pravidly a kritérii. Ne zvýhodňovat jeden sport před druhým, či platit z veřejných peněz profesionální cizí sportovce na úkor našich dětí a mládeže.

10.

Školství a mimoškolní aktivity

Město Litoměřice je zřizovatelem mateřských a základních škol a dalších organizací zajišťujících mimoškolní činnosti dětí a mládeže, měl by tedy řádně pečovat o jejich kvalitní provoz a trvalý rozvoj. Vlastní také areály, v nichž tato zařízení působí a měl by se tedy starat o jejich dobrý technický stav. Zcela zásadní je rovný a férový přístup města ke všem svým příspěvkovým organizacím.

11.

Marketing a PR Litoměřic

Vztahy s veřejností jsou specifickou disciplínou, která vyžaduje jak zkušenost z oboru tak i schopnost kreativní reakce. Máme vypracovanou vizi a odborníky, kteří zajistí budování a udržování dobrého jména města.

Akce

Kontakt

Tomáš Sarnovský mo.litomerice@anobudelip.cz
volební manažer ANO
mob.: 606 912 275