Drahé nájemné?

Další ze střípků do mozaiky kauzy ZČ.

Nájemce se snaží přesvědčit veřejnost o tom, že měsíční nájemné 370.000,- Kč plus DPH za pronájem areálu o velikosti cca 60 tisíc m2, s pavilony o výstavní ploše cca 6 tisíc m2, velkou administrativní budovou, prodejnou autosoučástek atd. je příliš vysoké a kvůli jeho výši je ZČ s.r.o. ztrátová. Asi si tím připravuje ospravedlnění pro výrazně nižší nájemné, za které si jej chce i nadále pronajímat.

Jako velký kontrast oproti tomu působí nájemné ve výši 3.630.000,- Kč vč. DPH, které zaplatil společnosti ZČ s.r.o. Ústecký kraj za podnájem pavilonu H o velikosti pouhých tisíc m2 na pouhých 9 dnů výstavy Zahrada Čech od 9.9. do 17.9.2016 (viz připojená nájemní smlouva). Sice tato částka zahrnovala i některé související služby, ale jejich hodnota byla poměrně marginální.

Nájemní smlouva

Příjem z podnájmu jednoho pavilonu na jednu výstavu plus dotace 500 tis.Kč na pořádání výstavy ZČ uhradily většinu výdajů na celoroční nájemné za celý areál. Je tedy nájemné za areál ZČ skutečně vysoké a nebo jsou příčinou ztráty jiné nevysvětlené výdaje?

Petr Urbánek

23. 2. 2017