"Na čtyři roky práce pro město se těšíme"

Chtěl bych ještě jednou poděkovat našim voličům a  všem občanům města popřát hezký nový rok. Čekají nás čtyři roky práce na rozvoji našeho města

. Předchozí období nám ukázalo, že i jako opozice můžeme
hodně udělat. Nadále se budeme snažit o konstruktivní
přístup a prosazování bodů našeho programu.
Na rozdíl od předchozího období k tomu máme i lepší podmínky.
Získali jsme člena finančního výboru a já jsem se stal předsedou výboru
kontrolního. Přesto, že vykonávám tuto funkci jako neuvolněnou,
myslím si, že je za námi již vidět kus práce. Výbor se schází pravidelně
každý měsíc. Zkontrolovali jsme usnesení rady a zastupitelstva,
připravili jednací řád i plán činnosti na tento rok. Prostě neřešíme fakt,
kdo za koho kandidoval, ale to, jak dobře dělat to, co máme.
Díky zastoupení našich zástupců ve většině jednotlivých komisích a
výborech můžeme na zastupitelstvu lépe pracovat, nemusíme až na
něm shánět dodatečné informace pro naše rozhodnutí, věřím, že se dočkáme také zastoupení ve sportovní komisi. I proto se délka zasedání
podstatně zkrátila a můžeme se soustředit na to, co je důležité - rozvoj
Litoměřic.

 

Mgr. Jiří Adámek

19. 2. 2019