Nemocnice musí zůstat městu

K hledání nájemce Litoměřické nemocnice musí být pouze zdravotnické a ekonomické důvody. Takové důvody však v současnosti neexistují, a proto je skutečným důvodem celého procesu pouze a jenom politika. Zdravotnické důvody nevidíme. Nemocnice netrpí akutním nedostatkem kvalifikovaného personálu, je dobře hodnocená, má odpovídající přístrojové vybavení. Problémy ve zdravotnické rovině má jistě každé zdravotnické zařízení, ale v případě litoměřické nemocnice nejde o nic, co by vybočovalo z obvyklých rámců

Ani ekonomická situace není nijak špatná. Nemocnice má dlouhodobě dostatek finančních prostředků. Byla schopná proinvestovat náročné projekty spojené s modernizací zdravotnického provozu. Na druhou stranu otevřeně uznáváme argumenty hovořící o zanedbaném stavu budov, které doslova volají po zásadnější rekonstrukci. Přesto je třeba připomenout, že v předchozích letech byla nemocnice schopna investovat desítky milionů a bylo jen a pouze odpovědností managementu, kam investice směřovaly a zda byly prostředky skutečně použity hospodárně. V otázce ekonomiky se dá s trochou zjednodušení říci, že s jasným zadáním a lepším řízením, podmíněným odtržením vedení nemocnice od politických tlaků, může nemocnice potřebné investice zajistit z vlastních zdrojů. Proto jsme přesvědčení, že ekonomické důvody k předání litoměřické nemocnice do pronájmu objektivně neexistují! Prosazujeme řešení vlastními silami. Kdo jiný by měl rozumět potřebám naší nemocnice víc, než samotní obyvatelé Litoměřic?
Blíží se volby. Je zde očividná snaha stihnout vše ještě do voleb. Mzdy managementu budou vypláceny až do posledního dne volebního období. Pro Litoměřice je typické, že skutečně zásadní záležitosti vždy rozhoduje jen několik málo osob za nečinného přihlížení jejich koaličních partnerů. Rozvoj nemocnice zajistí odpolitizovaný management se širokými pravomocemi a jasnou odpovědností. Jde o natolik závažný problém, že je nutné postupovat opatrně a uvážlivě. Trváme na tom, že není důvod ke spěchu při hledání optimální podoby provozování naší nemocnice.

Štěrba, Sarnovský

1. 5. 2018