Nemocnice? Náš postoj je stejný

Nemocnice byla nosným tématem při posledních komunálních volbách v Litoměřicích. Bylo nám vyčítáno, že jsme byli v kampani monotématičtí. Ano, osud naší nemocnice nám nebyl a není lhostejný!

 Volby nám však ukázaly, že řada obyvatel Litoměřic je jiného názoru a tak nás stanovisko současné městské koalice nepřekvapuje: "Rozpracovat podrobněji variantu PRODEJ 100 % AKCIÍ NEMOCNICE LITOMĚŘICE, A.S. PARTNEROVI". Koalice má pohodlnou většinu. Dal by se tedy použít známý citát Járy Cimrmana:" Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat". Tak snadné to ale nebude! Doufáme, že tak zásadní krok, jakým je prodej akcií garanta zdraví ve městě a přilehlém regionu, bude široce diskutován a podepřen reálnými podklady a ne jen názory pár vyvolených politiků. Pokud skutečně projde návrh na prodej akcí, pak budeme trvat na vypsání zcela transparentního výběrového řízení. Budeme se snažit celý proces dále co nejdůkladněji kontrolovat a veřejnost informovat.

22. 4. 2019