Nová sportovní hala, je jednou z našich priorit

Volání sportovní veřejnosti po moderní multifunkční hale s odpovídající kapacitou a zázemím je stále naléhavější. Litoměřice nemají mnoho možností, kde takovou halu postavit. Projekt sportovní haly v areálu Zahrady Čech má příliš mnoho negativ.

 Od nevhodné docházkové vzdálenosti, přes nákladnost až po omezený provoz v průběhu výstav. Jako nejvhodnější varianta se po všech stránkách jeví využít pozemky stávajících sportovišť na gymnáziu a Masarykově ZŠ. Gymnázium je zřízeno krajem a proto je součinnost jak s vedením gymnázia, tak krajskými orgány nezbytná. Drtivá většina litoměřických zastupitelů je připravena tento projekt podpořit. Také naši krajští zastupitelé ANO slíbili pomoc při jeho prosazování. Nové vedení gymnázia bude mít jistě vlastní představu a požadavky, ale věříme, že se podaří usilovným a otevřeným jednáním dát všechny zájmy do souladu. Cílem je, aby do poloviny roku 2019 byla připravena aktualizovaná studie, která nabídne tři samostatná sportoviště, odpovídající kapacitu pro diváky a moderní zázemí pro stávající sportovce. Zároveň přinese rozšíření prostorových možností gymnázia a po mnoha letech marných snah sportovní halu pro Masarykovu ZŠ. Jistou naději máme také v osobě litoměřického rodáka Milana Hniličky, kterému se podařilo prosadit vznik vládní Agentury sportu. Ta by mohla pomoci při hledání zdrojů i pro tento projekt. S panem Hniličkou jsme za ANO Litoměřice už o projektu několikrát jednali.

22. 4. 2019