Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s.

Věřejnost má právo vědět,jak se nakládá s veřejnými prostředky, proto jsme rádi, že se nám podařilo prosadit usnesení, které ukládá Radě města informovat zastupitelstvo a tím i veřejnost o následujících bodech.

Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č.14/1/2018 (přijatého na zasedání ZM dne 1. února 2018) má RM povinnost informovat zastupitelstvo o své připravované činnosti ve vztahu ke společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., a to o plnění úkolů zakladatele a rozhodování jakožto jediného společníka. ZM přijímá tuto informaci formou usnesení “Vzetí na vědomí”. Zařazení bodu na jednání ZM se bude týkat zejména:
1. rozhodnutí o převodu nemovitého majetku ve vlastnictví společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. v každém jednotlivém případě v hodnotě nad 4 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají,

2. schválení převodu obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části, uzavření smlouvy o nájmu, pachtu, koncesi či prodeji obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části a uzavření smlouvy zřizující zástavní právo k obchodnímu závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části,

3. zatěžování věcí ve vlastnictví společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem nájemného za sjednané období přesáhne 6 mil. Kč,

4. zřizování zástavních práv k věcem, pohledávkám a jiným právům společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.,

5. uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru společností Nemocnice Litoměřice a.s., v součtu hodnot půjček a úvěrů nad 15 mil. Kč.

Tomáš Sarnovský

21. 2. 2018