Privatizace městské nemocnice je porušením koaliční smlouvy

Svůj slib z koaliční smlouvy hodilo vedení města za hlavu když oznámilo záměr pronajmout nemocnici ekonomicky silnému partnerovi, který prý bude schopen investovat do modernizace nemocnice a provozovat ji lépe než město. Důvodem má být zhoršující se hospodaření nemocnice a ztráty, které by jinak muselo město dotovat ze svého rozpočtu.

Neslyšeli jsme totéž již při pronájmu Zahrady Čech? Deník tehdy uveřejnil slova místostarosty „město hledá partnera, který vloží investice do modernizace výstaviště“. Nájemce však svůj závazek zrevitalizovat výstaviště nesplnil, vedení města následně tuto jeho smluvní povinnost zrušilo a většinu investic tak hradí i nadále město. Nebudou se opakovat stejné chyby i v případě nemocnice?

Vedení města argumentuje dobře fungující koncesní smlouvou na domov seniorů. Tento nově postavený objekt však provozuje na neziskové bázi Farní charita, přičemž investice do jeho oprav platí výhradně město. Bude tedy město i nadále investovat do oprav nemocnice, zatímco zisky zinkasuje soukromý nájemce?

Na nehospodárné řízení městské nemocnice, snižující se objem výkonů a kroky směřující k její privatizaci jsme poukazovali již delší dobu. Jelikož zdravotní pojišťovny stanovují výši plateb dle předloňských výkonů, projevily se očekávané ekonomické problémy až s 2-letým zpožděním. V době, kdy byl ředitelem nemocnice MUDr. Vysoudil, dokázala sama investovat do svého rozvoje, zatímco nyní není schopna pokrýt ani náklady na svůj vlastní provoz. Nemohla být tato situace vyvolána účelově, aby městu nezbylo nic jiného, než nemocnici privatizovat? Nebyl by lepším řešením návrat MUDr. Vysoudila do funkce ředitele?

Koalice zdůrazňuje, že rozhodnutí o pronájmu nemocnice je ze zákona vyhrazenou pravomocí Rady města a odsouvá tím opoziční zastupitele do role diváků. I přesto se pokusíme dohlédnout na to, aby hlavní roli při rozhodování hrála dostupnost zdravotní péče pro pacienty a skutečná modernizace nemocnice, ne pouze výše provize pro kohokoliv zainteresovaného.

Petr Urbánek

13. 12. 2016