Výstavnictví na Zahradě Čech bude zachováno, pachuť z porušování smluv však zůstává

Nájemci areálu výstaviště Zahrada Čech se již nechtělo provozovat výstaviště za podmínek, ke kterým se v roce 2012 na 20 let zavázal ve veřejné soutěži. Protože sám nemohl vypovědět platnou nájemní smlouvu, přestal městu platit nájemné. Radní překvapivě nevyužili 50% akcionářských práv ve společnosti Zahrada Čech k ochraně oprávněných zájmů města a dali přednost zájmům nájemce.

Bez vědomí a souhlasu zastupitelstva, které si již dříve vyhradilo pravomoc rozhodovat v otázkách Zahrady Čech, totiž Rada města Litoměřice sama vypověděla platnou nájemní smlouvu. Zrušila tím závazek nájemce udržovat a revitalizovat areál výstaviště na vlastní náklady, v odhadované výši 120-140 milionů korun, a ohrozila pořádání výstav v letošním roce.

Zastupitelstvo bylo postaveno před úkol vyřešit tuto účelově vyvolanou krizi. Oceňujeme, že se nakonec jednohlasně shodlo na zachování značky Zahrada Čech a pokračování výstavnictví v Litoměřicích.

Příprava a realizace transparentního výběrového řízení na nového dlouhodobého nájemce areálu, jenž bude výstavy provozovat, bude trvat minimálně do konce letošního roku. Naše návrhy na pokračování platnosti původní nájemní smlouvy bohužel nebyly vyslyšeny. A i další návrhy opozičních zastupitelů, aby letos provozovala výstaviště jedna z příspěvkových organizací města, byly vedením města odmítnuty. Koalice nakonec prosadila a schválila podmínky pro vypsání jednoduchého výběrového řízení na přechodný provoz výstaviště v letošním roce. S ohledem na krátké lhůty a omezenou dobu nájmu se do něj asi bude schopen přihlásit pouze stávající nájemce. A to pravděpodobně za výrazně horších podmínek pro město, než za jakých jej provozoval dosud. Kdo městu uhradí takto vzniklou škodu zastupitelé zatím neřešili.

Rada města dostala za úkol předložit zastupitelstvu návrh podmínek komplexního výběrového řízení na provozovatele výstav od roku 2018. Uvidíme zda z účasti v soutěži vyloučí ty, kdo porušují smlouvy uzavřené s městem a způsobují městu škodu, či nikoli.

Stanovisko hnutí ANO před ZM

 

 

Petr Urbánek

 

4. 2. 2017