Provoz Zahrady Čech by měl pokračovat za původně vysoutěžených podmínek

Vedení města vypovědělo nájemní smlouvu na areál výstaviště Zahrada Čech, čímž ohrozilo pořádání výstav v letošním roce. Bez ohledu na zájmy města tím vyšlo vstříc nájemci, kterému se nechtělo plnit jeho smluvní závazky, s nimiž vyhrál v roce 2012 veřejnou soutěž. Jak může porušovat smlouvu a neplatit nájemné společnost, v níž město vlastní 50% podíl? Nenahrává toto rozhodnutí soukromému spoluvlastníkovi, který sám nemohl nájemní smlouvu vypovědět?

Rada města sice sama, bez vědomí a souhlasu zastupitelstva, schválila vypovězení platné nájemní smlouvy, ale opomněla přitom navrhnout jakým způsobem bude zajištěn provoz areálu a pořádání výstav v letošním roce. Vytvořila tím horký brambor, který se následně snaží přehodit zastupitelstvu k řešení s vědomím, že nového nájemce není možné vybrat v transparentním výběrovém řízení dříve než od roku 2018. Zastupitelé za hnutí ANO podporují zachování značky Zahrada Čech i výstavnictví v Litoměřicích, proto jsme připraveni hledat cesty jak pomoci nájemci překonat přechodné ekonomické obtíže, například odkladem splátek. Současně však navrhujeme trvat na platnosti původně uzavřené nájemní smlouvy a vymáhat na nájemci její plnění. V případě jednostranného neplnění smlouvy či dokonce jejího předčasného ukončení by městu vznikla významná škoda, jejíž náhradu by měla rada města vymáhat.

Deník uveřejnil v roce 2011 slova místostarosty „město hledá partnera, který vloží investice do modernizace výstaviště“.Vítěz veřejné soutěže se ve své nabídce zavázal provést na vlastní náklady revitalizaci areálu výstaviště, přičemž sám odhadl výši těchto nákladů na 120-140 milionů korun. Na oplátku získal pronájem areálu na 20 let za výhodně nízké nájemné. V nájemní smlouvě se navíc zavázal k hrazení údržby areálu.

Nájemce však své smluvní závazky neplní a město od počátku hradilo ze svého vlastního rozpočtu milionové částky za investice i údržbu areálu. Jako opoziční zastupitelé, chránící oprávněné zájmy města, na toto porušování nájemní smlouvy dlouhodobě poukazujeme, přičemž vycházíme z právních analýz jedné z protikorupčních organizací o.s. Oživení. Namísto vymáhání plnění závazků nájemce se však vedení města pokusilo dodatkem smlouvy tyto jeho závazky zrušit, a to pouhé 2 dny před termínem pro dokončení 1.etapy revitalizace. Dle stanoviska Ministerstva vnitra byl však tento dodatek smlouvy uzavřen v rozporu se zákonem o obcích a je tudíž od počátku neplatný. Důvěryhodně nepůsobí ani prvotní snaha uvést ministerstvo v omyl a zatajit před ním přílohy smlouvy, v nichž byl rozsah revitalizace stanoven.

V tomto kontextu působí vypovězení nájemní smlouvy spíše jako další pokus o zrušení smluvních závazků nájemce, který více než 4 roky areál za nízké nájemné využíval, ale své další smluvní závazky se mu nechce plnit. Vymlouvá se přitom na špatnou ekonomickou situaci ve výstavnictví, výsledky ostatních provozovatelů výstavišť však ukazují přesný opak. Výstaviště v Lysé nad Labem, Lounech i Liberci totiž v posledních letech významně zvýšily své tržby i zisky.

Vývoj hospodaření výstavišť Litoměřice, Lysá nad Labem, Louny a Liberec

31. 1. 2017